EN CE MOMENT
Collège Henri Agarande

Ki manyin mo pé aidé mo ti-moune pou college-a ?

 I) AVANT I ALLé LéKOL. Mo ka gadé pou mété mo ti-moune bien.

• Mo ka fè mo ti-moune drômi bonhô. A pou chak sommey diré douze heure.
• Mo ka vérifié si ti-moune a étéinde tout écran adan so chambre (télévision, téléphone portable, ordinateur, jeux, etc…) pou li bin drômi.
• Mo ka lévé-l mo ti-moune assé bonô pou i allé binyin trankillement, pou li pren so tchimbé-tchô et i rende so kô bote collège-a.

 II) APRè LéKOL. Mo ka aidé mo ti-moune organisé so kô pou li fè so devoir.

• Mo ka vérifié léta so cahier.
• Mo ka mandé-l raconté sé leçon-ia i apprende lékol.
• Mo ka mandé-l di montré sé devoir-ia ki i gain pou fè.
• Mo ka aidé-l préparé so sac la veille (a pou i gain toute so matériel, a pou trousse a plein, livre-ia là ké sé cachié-ia).
• Mo ka allé a sou Pronote, en lè internet pou savé ki cour i gain, so note et devoir-ia ki i gain pou fè la kaz.

 III) Ké Lékol-a. Mo ka travay ké collège-a.

• Lô mo ti-moune pa là, mo ka aplé la vie scolaire-a di collège-a (tél : 0594.32.00.68).
• Lô mo ti-mouneka rouvine lékol aprè so absence, mo ka ékri pou ki sa i pa té la adan so carnet de correspondance (bille-ia ki roses)
• Mo ka vérifié a chak lannuit si i gain roune mot ki adan so carnet correspondance (page 23 à 40).
• Pou dote kestion ou pou roune problème, pa hésité applé college-a (tél : 0594.32.00.68).

Collège Henri Agarande
Avenue des Iles
BP 722 - 97310 Kourou (Guyane)

Téléphone : +594 594 32 00 68
ce.9730125Y@ac-guyane.fr

Accès e-sidoc

©2024 Académie de la Guyane - Tous droits réservés | Mentions légales